Bài hát: Bài Ca Chúc Tụng | Nghe
Album: Muôn Đời Tạ Ơn | Nghe toàn bộ album
  1. Bài Ca Chúc Tụng
  2. Muôn Đời Tạ Ơn
  3. Điệp Khúc Magnificat
  4. Thượng Tiến Dâng Cha
  5. Nguyện Cầu Mẹ La Vang
  6. Lễ Dâng Đầu Năm
  7. Tung Hô Danh Ngài
  8. Của Lễ Vẹn Toàn
  9. Tìm Về Thánh Tâm
  10. Dòng Suối Hồng Ân