Tên bài hát Tên ca sĩ Tên tác giả Chọn
Cha Ơi Con Đã Về Lm. JB Nguyễn Sang
Chén Đắng Lm. JB Nguyễn Sang
Chỉ Vì Yêu Mai Thiên Vân Lm. Pet. Huy Hoàng
Chúa Biết Con Luôn Cần Chúa Tuyết Mai Ly, Thanh Sử Lm. Pet. Huy Hoàng
Chúa Chăn Nuôi Tôi 2 V.A
Chúa Đã Yêu Con Quang Linh Lm. Pet. Huy Hoàng
Chúa Đã Yêu Con Ban Hợp Xướng Pio X Lm. Pet. Huy Hoàng
Chúa Không Lầm Elvis Phương
Chúa Là Con Đường Lm. JB Nguyễn Sang
Chúa Là Hạnh Phúc Vân Khánh Lm. Pet. Huy Hoàng